Здравей, посетителю! [ Регистрация | Вход

Информация за cpopartners

Описание

Центърът за професионално обучение е учебна структура към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798 - седалище и адрес на управление в гр. София 1229, жк. «Връбница» 1, бл. 534

Основна цел на ЦПО е осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, и придобиване на ключови компетенции за лица над 16-годишна възраст, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда. или за организиране на собствен бизнес.

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.

За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения.
Прилагат се дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез:

Полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Чрез полагане на изпит – тест и практическо задание.

Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават Удостоверение за професионална квалификация (образец 3-37 на МОНМ)

Успешно положилите държавните изпити по теория на професията и по практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 ма МОНМ)

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

ЦЕНТЪРЪТ СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОДГОТОВКА, КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

45942a

650.00 ЛВ

КУРС „Строителен техник” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” – трета степен на професионална квалификация Обучението се […]

45942a

350.00 ЛВ

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Сподели в социалните мрежиЦентър за професионално обучение организира курсове по следните професиите: • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ – След завършване на курса можете да заемате […]

45942a

350.00 ЛВ

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” – Дистанционно обучение

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация за специалност “МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ”, професия “СТРОИТЕЛ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След […]

1

350.00 ЛВ

Курс “Строител” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, […]

1

400.00 ЛВ

Курс „Електротехник” – дистанционно обучение

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Програмите са […]

1

350.00 ЛВ

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” – Дистанционно обучение за цялата страна

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон   Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. […]

1

650.00 ЛВ

Курс “Хотелиер” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Програмите […]

1

650.00 ЛВ

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” – Дистанционно обучение /за цял...

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО” Обучението се провежда в самостоятелна […]

1

650.00 ЛВ

Курс “Ресторантьор” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Сподели в социалните мрежиКурс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” Обучението се провежда […]

Страница 1 от 41 2 3 4