Здравей, посетителю! [ Регистрация | Вход

Информация за cpopartners

Описание

Центърът за професионално обучение е учебна структура към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798 - седалище и адрес на управление в гр. София 1229, жк. «Връбница» 1, бл. 534

Основна цел на ЦПО е осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, и придобиване на ключови компетенции за лица над 16-годишна възраст, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда. или за организиране на собствен бизнес.

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.

За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения.
Прилагат се дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез:

Полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Чрез полагане на изпит – тест и практическо задание.

Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават Удостоверение за професионална квалификация (образец 3-37 на МОНМ)

Успешно положилите държавните изпити по теория на професията и по практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 ма МОНМ)

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

ЦЕНТЪРЪТ СЪДЕЙСТВА ПРИ ПОДГОТОВКА, КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

зелено

350.00 ЛВ

КУРС “Сухо строителство” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност “СУХО СТРОИТЕЛСТВО”,  професия “СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на […]

зелено

350.00 ЛВ

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” – Дистанционно обучение /за цялата...

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност “ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ”, професия “СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване […]

зелено

350.00 ЛВ

Курс “Готвач” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За […]

зелено

350.00 ЛВ

Курс “Сервитьор – барман” – Дистанционно обучение /за цялата ст...

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР – БАРМАН”, специалност: „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна […]

зелено

550.00 ЛВ

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по «КОЗМЕТИКА»  за начинаещи. Курсът по Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като […]

зелено

550.00 ЛВ

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по «ФРИЗЬОРСТВО» по утвърдени програми от МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания. Интензивният Курс по Фризьорство е подходящ за хора, […]

зелено

550.00 ЛВ

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Маникюр“

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по «МАНИКЮР»  по утвърдени програми от МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения. Интензивният Курс по Маникюр е […]

зелено

350.00 ЛВ

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” – Дистанционно обучение /за цялата страна/...

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи – по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна […]

зелено

350.00 ЛВ

Курс “Външни ВиК мрежи” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ  ВиК МРЕЖИ – по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна […]

зелено

400.00 ЛВ

Курс „Електротехник” – дистанционно обучение за цялата страна

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло […]

Страница 1 от 41 2 3 4